B3 - Technische redding

B3 - Technische redding

Briefing: 19 u
Organisatie: John Truyers

 

 

 

Hoe verloopt de proef?

  • De kandidaat en het slachtoffer zijn uitgetrimd op de startdiepte.
  • Het slachtoffer gaat liggen op de bodem.
  • Slachtoffer naar de oppervlakte brengen:

o Na het startteken van de instructeur controleert de kandidaat onmiddellijk de toestand van het 
slachtoffer (mondstuk in de mond, slachtoffer hangt niet vast, …).

o De kandidaat neemt het slachtoffer vast bij de arm en trekt het slachtoffer naar zich toe. Indien hij voelt dat het slachtoffer niet goed uitgetrimd is en zwaar aanvoelt, blaast hij eerst het trimvest van het slachtoffer bij.

o Vervolgens manoeuvreert hij het slachtoffer zodanig dat hij de NELOS-reddingsgreep kan toepassen. Hij neemt het slachtoffer zo vast dat hij de ene arm van achteren naar voren onder diens oksel kan door steken, en blokkeert diens arm. Met de andere hand houdt hij diens mondstuk in de mond en het hoofd in hyperstrekking.

o De kandidaat neemt een positie aan, die een krachtige afstoot toelaat. Hij stelt zich stevig en tilt het slachtoffer van de bodem. Hij zorgt ervoor dat het zwaartepunt van het slachtoffer zich boven hem bevindt.

o Hij zakt enigszins door de knieën en duwt het slachtoffer boven hem. Hij ademt nog een paar keer diep. Hij stoot zich vervolgens krachtig af met beide voeten en zwemt door!

o De kandidaat gebruikt in de eerste plaats het stijgvermogen van de trimvesten om verder te stijgen na de initiële afstoot. De vinbeweging is enkel ondersteunend. Hij mag zowel zijn trimvest als dat van het slachtoffer gebruiken om lucht bij te blazen. Indien hij ondanks het gebruik van de trimvesten moeilijkheden ondervindt om te stijgen, simuleert hij dat hij het lood van het slachtoffer afwerpt door op de gesp van diens loodgordel te kloppen.

o De stijgsnelheid mag 10 m/min overschrijden, maar moet steeds onder controle blijven. De kandidaat stemt zijn vinbewegingen af op het stijgvermogen van de trimvest(en). Hij ontlucht tevens gaandeweg zeer geleidelijk en met korte stoten zijn trimvest en het trimvest van het slachtoffer. De kandidaat mag hiervoor occasioneel en kortstondig het hoofd van het slachtoffer loslaten om de trimvest(en) te bedienen.

o De kandidaat remt de laatste meters zeer sterk af.

redding 1

  • Slachtoffer slepen en aan de kant brengen:

o De kandidaat neemt aan de oppervlakte het mondstuk uit de mond van het slachtoffer en neemt eveneens diens duikbril af (of simuleert dat).

o Hij sleept het slachtoffer over de voorgeschreven afstand en houdt het hoofd van het slachtoffer continu boven water en in hyperstrekking

o Eens tegen de kant ontdoet hij (in het water en zonder tijdverlies) zichzelf snel van eigen lood en duikfles. Vervolgens ontdoet hij het slachtoffer van zijn lood en duikfles. Hij trekt het slachtoffer onmiddellijk op het droge. Indien nodig (te zwaar slachtoffer) mag de kandidaat externe hulp inroepen of mag het slachtoffer enigszins meewerken om beschadigingen aan het materiaal te vermijden. Het blijft steeds de bedoeling dat de kandidaat hier zelf een leidende rol bij speelt.

  • Slachtoffer eerste hulp toedienen:

o Onmiddellijk aansluitend (zonder uitstel) voert de kandidaat de CPR uit volgens de richtlijnen bepaald door de Geneeskundige Commissie NELOS. Deze CPR gebeurt bij voorkeur op een reanimatiepop.

o Vervolgens dient de kandidaat het slachtoffer normobare zuurstof toe. De kandidaat monteert zelf het zuurstoftoestel. Om zuurstofverspilling te vermijden mag de kraan van het zuurstoftoestel, na het bereiken van het gebruiksdebiet (ca. 12 l/min), onmiddellijk opnieuw worden gesloten.

o Tot slot legt de kandidaat het slachtoffer in stabiele zijligging.

Praktische info

Startdatum 07-07-2022 19:00 pm
Einddatum 07-07-2022 22:00 pm
Ingeschreven 10
Sluitingsdatum 06-07-2022 20:00 pm
Locatie
Put van Ekeren
Ekersedijk, 2030 Antwerpen, België
Put van Ekeren
Login om in te schrijven

Inloggen