Proef B1 300 m vinzwemmen

Bedoeling

De kandidaat toont aan dat hij verschillende vintechnieken (cf. op de snorkel, op de ademautomaat en op de rug) beheerst en over voldoende fysieke conditie beschikt.

Organisatie

 • De proef wordt afgenomen door minstens een AI.

 • De proef mag niet in stromend water afgenomen worden.

 • De proef wordt zo georganiseerd dat de af te leggen afstanden per vintechniek duidelijk zijn voor de kandidaat (cf. duidelijk start- en eindpunt per vintechniek.

Protocol

 • De kandidaat gaat met zijn volledige duikuitrusting en correct uitgelood te water.
 • Na het startteken van de instructeur/AI, legt de kandidaat aan de oppervlakte de voorgeschreven totale afstand als volgt af:
 • De kandidaat steekt zijn snorkel in zijn mond en legt 1/3 van de totale afstand af op de snorkel.
 • Vervolgens verwisselt de kandidaat zijn snorkel door zijn ademautomaat en legt 1/3 van de totale afstand af op de ademautomaat.
 • Tot slot neemt de kandidaat zijn ademautomaat uit zijn mond en legt 1/3 van de totale afstand op de rug af.
 • Hij zwemt de volledige afstand in één keer en aan een constant tempo. Hij steekt desgevallend regelmatig het hoofd boven water om zijn richting te controleren.
 • Onmiddellijk na het afleggen van de totale afstand volgt een duik.
 • Na de duik ontdoet de kandidaat zich (tegen de kant) aan de oppervlakte van zijn loodgordel en daarna van zijn duikfles met trimvest. Indien nodig mag de instructeur/AI meehelpen om verlies van uitrusting te vermijden.

Praktische info

Startdatum 04-08-2022 18:30 pm
Ingeschreven 9
Sluitingsdatum 03-08-2022 20:00 pm
Login om in te schrijven

Inloggen