Leren duiken?

Duikclub Amphora leert het je!

Lid worden

Dijkwerken in Zeeland

Een aantal duikplaatsen aan de Oosterschelde worden tijdelijk verboden duikgebied.

In de Oosterschelde is een toets uitgevoerd op de veiligheid van diverse dijken. Gebleken is dat op zes locaties de vooroevers niet voldoen aan de ontwerplijn 2015. Naast het op peil brengen van het beschermingsniveau, wordt op alle locaties een eco-toplaag, bestaande uit breukstenen, aangebracht. De eco-toplaag moet zorgen voor een versneld herstel van de mariene flora en fauna. Rijkswaterstaat Zee en Delta voert met het project Vooroeververdediging Oosterschelde in de periode tussen 28 september 2020 en 1 april 2021, de werkzaamheden uit op een zestal locaties (Burghsluis, Schelphoek, Zierikzee, Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-West en Wemeldinge-Oost). Deze locaties zijn bekende duiklocaties. Het is voor de veiligheid van de onderwatersporter noodzakelijk om tijdens de periode waarin bovengenoemde werkzaamheden plaatsvinden een verbod op het uitoefenen van de onderwatersport in te stellen en het gebied rondom de duiklocaties aan te wijzen als verboden gebied voor het uitoefenen van de onderwatersport.

Dijktraject Burghsluis (gedeelte tussen dijkpaal 23 en 32),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 april 2021, met daarin de duiklocaties:

45a Burghsluis

45b Burghsluis Oostbout

Dijktraject Schelphoek (gedeelte tussen dijkpaal 1 en 9),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 april 2021, met daarin de duiklocaties:

42a Schelphoek

42b Schelphoek Dam

Dijktraject Zierikzee (gedeelte tussen dijkpaal 181 en 188),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 april 2021.

Dijktraject Oost-Bevelandpolder (gedeelte tussen dijkpaal 1650 en 1657),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 april 2021, met daarin de duiklocatie:

63 Goese Sas

Dijktraject Wemeldinge-Oost (gedeelte tussen dijkpaal 1582 en 1594),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 maart 2021, met daarin de duiklocaties:

68 Wemeldinge West

68a Galjoen zonder Poen

69 Hoogeweg

Dijktraject Wemeldinge-West (gedeelte tussen dijkpaal 1603 en 1621),

periode vanaf 1 november 2020 t/m 1 april 2021, met daarin de duiklocaties:

64 Kattendijke

65 Nieuwe Sluis

Meer in deze categorie: « Video clubreis Kroatië 2019

Nieuws

Inloggen

Agenda

Bijscholing DHV - Voorjaar
09-02-2021 20:00 pm
Start Cursus Gevorderd Nitrox
02-03-2021 20:00 pm
Dive Muisbroek Clean
02-05-2021 10:00 am