Leren duiken?

Duikclub Amphora leert het je!

Lid worden

Dijkwerken in Zeeland

Een aantal duikplaatsen aan de Oosterschelde worden tijdelijk verboden duikgebied.

[UPDATE 2/3/2021] Rijkswaterstaat heeft nu gemeld dat de werkzaamheden ter hoogte van het dijktraject Wemeldinge-Oost (gedeelte tussen dijkpaal 1582 en 1594), met daarin de op de duiklocaties Wemeldinge West (68), Galjoen zonder Poen (68A) en Hoogeweg (69) vertraging oplopen. Het duikverbod wordt daar verlengd tot 1 juni 2021.

In de Oosterschelde is een toets uitgevoerd op de veiligheid van diverse dijken. Gebleken is dat op zes locaties de vooroevers niet voldoen aan de ontwerplijn 2015. Naast het op peil brengen van het beschermingsniveau, wordt op alle locaties een eco-toplaag, bestaande uit breukstenen, aangebracht. De eco-toplaag moet zorgen voor een versneld herstel van de mariene flora en fauna. Rijkswaterstaat Zee en Delta voert met het project Vooroeververdediging Oosterschelde in de periode tussen 28 september 2020 en 1 april 2021, de werkzaamheden uit op een zestal locaties (Burghsluis, Schelphoek, Zierikzee, Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-West en Wemeldinge-Oost). Deze locaties zijn bekende duiklocaties. Het is voor de veiligheid van de onderwatersporter noodzakelijk om tijdens de periode waarin bovengenoemde werkzaamheden plaatsvinden een verbod op het uitoefenen van de onderwatersport in te stellen en het gebied rondom de duiklocaties aan te wijzen als verboden gebied voor het uitoefenen van de onderwatersport.

Dijktraject Burghsluis (gedeelte tussen dijkpaal 23 en 32),

Inmiddels zijn de werkzaamheden op de locaties Burghsluis, Schelphoek, Zierikzee en Oost-Bevelandpolder nagenoeg afgerond en kunnen deze binnenkort weer worden opengesteld voor het uitoefenen van de onderwatersport. Derhalve kunnen met ingang van 15 maart 2021 de volgende vier locaties in de Oosterschelde weer worden opengesteld  voor het uitoefenen van de onderwatersport:

Burghsluis tussen dijkpaal 23 en 32 

45a Burghsluis

45b Burghsluis Oostbout

Schelphoek tussen dijkpaal 1 en 9 

42a Schelphoek

42b Schelphoek Dam

Zierikzee tussen dijkpaal 181 en 188

Oost-Bevelandpolder tussen dijkpaal 1650 en 1657 

63 Goese Sas

Voor wat betreft bovengenoemde vier locaties in de Oosterschelde is het eerder vermelde besluit RWS-2020/39899, d.d. 17 augustus 2020, vanaf 15 maart 2021 dus niet langer van toepassing. De op deze locaties geplaatste verbodsborden zullen dan ook worden verwijderd.

Voor wat betreft de overige locaties, Wemeldinge Oost en Wemeldinge West, blijven de besluiten RWS-2020/39899 en RWS-2021/4596 onverkort van kracht!

Dijktraject Wemeldinge-Oost (gedeelte tussen dijkpaal 1582 en 1594),

periode vanaf 28 september 2020 t/m 1 maart 2021 1 juni 2021, met daarin de duiklocaties:

68 Wemeldinge West

68a Galjoen zonder Poen

69 Hoogeweg

Dijktraject Wemeldinge-West (gedeelte tussen dijkpaal 1603 en 1621),

periode vanaf 1 november 2020 t/m 1 april 2021, met daarin de duiklocaties:

64 Kattendijke

65 Nieuwe Sluis

Meer in deze categorie: « Video clubreis Kroatië 2019

Nieuws

Inloggen

Agenda

Clubduik
24-04-2021 13:00 pm
Clubduik
01-05-2021 12:00 pm
Dive Muisbroek Clean
02-05-2021 10:00 am