Leren duiken?

Duikclub Amphora leert het je!

Lid worden

Dijkwerken in Zeeland

Een aantal duikplaatsen aan de Oosterschelde worden opnieuw opengesteld.

Bij besluit RWS-2020/39899, d.d. 17 augustus 2020, stelde ik u vorig jaar augustus 2020 in kennis van het tijdelijk in te stellen verbod op het uitoefenen van de onderwatersport op een 6-tal locaties in de Oosterschelde, te weten Burghsluis, Schelphoek, Zierikzee, Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-Oost en Wemeldinge-West.

Tevens stelde ik u bij besluit RWS-2021/4596, d.d. 15 februari 2021, op de hoogte van een verlenging van het verbod op het uitoefenen van de onderwatersport in de Oosterschelde, locatie dijktraject Wemeldinge-Oost.

Deze verboden zijn ingesteld in verband met werkzaamheden voor het op peil brengen van het beschermingsniveau van de vooroevers van deze locaties. Onder verwijzing ook naar mijn onderstaande e-mail d.d. 11 maart j.l., kan ik u berichten dat inmiddels ook de werkzaamheden op de resterende 2 locaties, te weten Wemeldinge-Oost en Wemeldinge-West, zijn afgerond en deze weer kunnen worden opengesteld voor het uitoefenen van de onderwatersport.

Derhalve worden met ingang vanaf heden 14 april 2021 de volgende locaties in de Oosterschelde weer volledig worden opengesteld  voor het uitoefenen van de onderwatersport:

  • Wemeldinge-Oost tussen dijkpaal 1582 en 1594
  • 68   Wemeldinge West
  • 68a Galjoen zonder Poen
  • 69   Hoogeweg
  • Wemeldinge-West tussen dijkpaal 1603 en 1621
    • 64   Kattendijke
  • 65   Nieuwe Sluis

Voor wat betreft bovengenoemde zes locaties in de Oosterschelde zijn de eerder vermelde besluiten RWS-2020/39899, d.d. 17 augustus 2020 en RWS-2021/4596, d.d. 15 februari 2021 dus niet langer van toepassing !

De geplaatste verbodsborden zullen dan ook z.s.m. worden verwijderd.

Voor inhoudelijke vragen inzake bovenstaand, verzoek ik u contact op te nemen met de adviseur omgeving namens Rijkswaterstaat, de heer Gerry Schoonen, gerry.schoonen@​rws.nl

Hans Wabeke  

Adviseur Nautisch
Rijkswaterstaat Zee & Delta                 

 

Nieuws

Inloggen

Agenda

Clubduik - Kaasduik
07-08-2021 14:30 pm
Kaasduik
07-08-2021 17:00 pm
Start Cursus Duiker Hulpverlener
30-08-2021 20:00 pm